Copyright
Deze website is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Restaurant Cornelis te Dalen. Alle foto’s en het ontwerp van de website: ¬© Paul Rekker Zuidlaren

Algemene voorwaarden
Dit restaurant handelt volgens de Uniforme Voorwaarden Horeca zoals deze is opgesteld door de horeca branche.

Bekijk de Uniforme Voorwaarden Horeca
Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)

Voor het bekijken van de Uniforme Voorwaarden Horeca heeft u het
gratis te downloaden programma Adobe Reader nodig.

Disclaimer

  1. Het onderstaande is van toepassing op de website.
    Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  2. Wij spannen ons er voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk
    dat de inhoud onvolledig en / of onjuist is.
  3. Wij kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website.
  4. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van de informatie op deze website.
  5. Alle rechten van deze website zijn voorbehouden aan ons en de fotoafbeeldingen aan de betreffende fotograaf, tenzij anders vermeld.
  6. Wij behouden ons het recht voor, deze disclaimer te wijzigen wanneer wij vinden dat daar aanleiding voor is.


Wij streven naar een zorgvuldige controle van de informatie op onze website, opdat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.
Ondanks de constante zorg en aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kunnen wij niet altijd garanderen dat de informatie altijd volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Op alle gedane offertes en aangegane verplichtingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage. Op uw eerste verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar toe.